Skip to content

Obligatorisk dröjsmålsränta och 30 dagars betalning - nya "fakturalagen" klubbad i riksdagen

Riksdagen sa ja till de lagändringar som ska motverka sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet.

 

Lagändringarna innebär att företag och myndigheter ska betala en fordran senast trettio dagar efter det att den som har fakturerat har lämnat krav på betalning.

Myndigheter och offentliga organ får överhuvudtaget inte avtala om längre betalningstider men mellan företag är det tillåtet om den som ska ha betalt uttryckligen har godkänt det.

Vid en sen betalning har mottagaren rätt till en förseningsersättning på 450 kronor. Denna rätt kan inte avtalas bort om det inte finns särskilda skäl för det. Det går inte heller att avtala bort den lagstadgade rätten till dröjsmålsränta.

Myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent ska betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan. Lagändringarna innebär också att ersättningsbeloppen för inkassoåtgärder höjs.

I och med lagändringarna genomförs EU:s direktiv om sena betalningar vid handelstransaktioner i svensk lagstiftning.

Lagen börjar gälla den 16 mars 2013.

 

Foto: Thomas Oneborg/SvD/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt