Skip to content

Distributör överklagar 15-årsgränsen för nya Twiligtfilmen – ”gränsen är könsdiskriminerande”

Filmdistributören Nordisk Film överklagar nu kammarrättens beslut om 15-årsgräns för den nya Twilightfilmen till Högsta förvaltningsdomstolen och anför bland annat att gränsen är köndiskriminerande. Det rapporterar Metro.


Statens medieråd beslutade om 15-årsgräns för filmen The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part Two.

Nordisk Film överklagade beslutet till kammarrätten som i en dom fastställde 15-årsgränsen. Filmen är "av sådan karaktär att den kan vara till skada för välbefinnandet för barn under femton år", står det bland annat i domen.

Nordisk Film överklagar nu kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. I sitt överklagade skriver filmbolaget att ”Sverige i princip är det enda land i världen som satt en så hög åldersgräns för filmen”, enligt Metro.  

Distributören anser även, enligt tidningen, att en film som i huvudsak vänder sig till unga kvinnor ska bedömas på samma grunder som filmer som i huvudsak vänder sig till unga män när åldersgränsen ska bedömas. Något annat vore könsdiskriminerande, menar Nordisk Film.

”Unga kvinnor ska inte anses vara mer känsliga än unga män”, skriver filmbolaget i sitt överklagande enligt tidningen och jämfört med den senaste Bondfilmen som fått åldergränsen sänkt från 15 till 11 år. 

 

Foto: Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt