Skip to content

Vittnen och DNA-spår i rånarluvor räcker inte för fällande dom - kvinnor frias av hovrätten

Det DNA som säkrades i rånarluvorna kan ha hamnat där på annat sätt än genom det misslyckade rånet. Det anser hovrätten som nu friar två unga kvinnor som fälldes i tingsrätten.

 

Kvinnorna, 19 och 21 år, dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och samhällstjänst för försök till rån. Domstolen slog fast att att de gått in på en matvarubutik iförda rånarluvor med en pistol eller en pistolattrapp men att de avbrutit rånet sedan en av de anställda i butiken aktiverat ett larm.

Det hade inte varit fråga om något frivilligt tillbakaträdande utan endast tillfälliga omständigheter gjorde att brottet aldrig fullbordades, ansåg domstolen.

Kvinnorna kunde knytas till gärningen med hjälp av DNA i de rånarluvor som hade påträffats nära butiken. De stämde också in på det signalement som hade lämnats av vittnena.

Hovrätten konstaterar nu att att det saknas utredning om hur DNA-spåren kan ha avsatts på rånarluvorna och om vilken typ av sekret eller liknande som det rört sig om. Enligt hovrätten går det inte att bortse från möjligheten att spåren kan ha avsatts vid ett annat tillfälle.

Eftersom det saknas bevisning som i övrigt styrker gärningsmannaskapet frias kvinnorna. Den äldre av kvinnorna döms dock till dagsböter för narkotikabrott. En nämndeman är skiljaktig och anser att tingsrättens dom ska fastställas.

 

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt