Skip to content

Tingsrätten: OK för sophämtare att köra utan bilbälte

Två sophämtare som åtalats efter att ha kört sopbil utan bilbälte frias nu i tingsrätten med motiveringen att de endast kört en kortare stäcka om 500 meter.

Två sophämtare åtalades för bilbältesförseelse efter att ha påträffats utan bilbälten av polis.

Männen anförde att de i sin yrkesutövning omfattades av undantaget angående krav på bilbälte enligt Vägverkets föreskrifter VVFS 2006:135 4 kap 1 § 2 p., som gäller den som i lokalt distributions- eller servicearbete färdas ett flertal kortare sträckor i följd och mellan varje sträcka måste stiga ur fordonet för att fullgöra sin arbetsuppgift.

Tingsrätten konstaterar att sophämtarna i sin tjänsteutövning färdats cirka 500 meter utan bilbälte efter en soptömning och varit på väg till nästa. Det har, enligt rätten, därmed varit fråga om ett kontinuerligt och pågående arbete.

Dessutom är sträckan om 500 meter en sådan kortare sträcka som undantagsbestämmelsen tar sikte på, menar domstolen. Rätten finner att situationen hamnar inom bestämmelsens tillämpningsområde, och ogillar därför åtalet på denna grund.

Tingsrätten konstaterar även att männen kan ha varit förvillade kring undantagsbestämmelsens räckvidd, vilket enligt rätten är förståeligt med tanke på att bestämmelsen är otydlig. Deras handlande har med anledning av detta varit uppenbart ursäktligt, anser domstolen och ogillar åtalet även på den grunden.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt