Skip to content

TeliaSonera anlitar Mannheimer Swartling efter uppmärksammad Uzbekistanaffär

Advokat Biörn Riese, Mannheimer Swartling
Advokat Biörn Riese, Mannheimer Swartling

Under ledning av advokat Biörn Riese kommer byrån att utreda om anställda på TeliaSonera gjort sig skyldiga till korruptionsbrott eller penningtvätt.  – Jag håller med om att det är allvarliga anklagelser och det är klokt och riktigt att gå till botten med det här, säger Biörn Riese.

I ett inslag för några veckor sedan kunde SVT:s Uppdrag Granskning göra en del avslöjanden kring en mångmiljardutbetalning som TeliaSonera gjort till ett företag i skatteparadiset Gibraltar. Företaget i Gibraltar ska ha kopplingar till den Uzbekiske diktatorns dotter och utbetalningen ska ha skett i syfte att komma över åtråvärda mobillicenser i Uzbekistan.

TeliaSonera har nu gett advokatbyrån Mannheimer Swartling i uppdrag att, under ledning av advokat Biörn Riese, utreda om TeliaSoneras investeringar i Uzbekistan har inneburit korruptionsbrott eller penningtvätt.

Bolaget har dessutom tidigare anlitat ambassadören Tomas Bertelman som strategisk rådgivare i frågor som rör bolagets affärer i Centralasien.

Biörn Riese, som var likvidator för HQ Bank efter kraschen 2010, kommer att rapportera till TeliaSoneras styrelse. Resultatet av den externa granskningen kommer även att presenteras publikt.

 - Jag håller med om att det är allvarliga anklagelser och det är klokt och riktigt att gå till botten med det här. Vi ska utreda vad som har hänt  och jag kommer att använda mig av det material jag fått från TeliaSonera och gå igenom det, säger Biörn Riese till Dagens Juridik. 

Hur kommer du att göra för att hålla dig självständig gentemot TeliaSonera samtidigt som det är deras material du går igenom?

– Det är tydligt att deras avsikt är att vi ska göra en självständig bedömning. Jag utgår från att jag får allt material från TeliaSonera men det är ju inte bara en fråga om att sammanställa det. Jag kommer förstås att tala med folk och inhämta det material som krävs.

 Anders Narvinger, styrelseordförande i TeliaSonera, säger i ett pressmeddelande att bolagets styrelse har stort förtroende för Mannheimer Swartling.

– De kommer att få alla förutsättningar att göra en självständig juridisk bedömning av affären med Takilant Ltd.

– De anklagelser som riktats mot TeliaSonera är mycket allvarliga och därför är det viktigt att en utomstående part nu granskar affären och verkligen går till botten med alla uppgifter, rykten och påståenden som florerat under de senaste veckorna. Samtidigt kommer vi naturligtvis att på alla sätt samarbeta med polisen i den förundersökning som nu inletts, så att det inte kvarstår några som helst frågetecken om vi betalat mutor eller deltagit i penningtvätt, säger TeliaSoneras VD och koncernchef Lars Nyberg, i samma pressmeddelande. 

Biörn Riese vågar inte uttala sig om hur lång tid utredningsarbetet kan komma att ta. 

– Det är en avvägning eftersom vi har en hög ambitionsnivå när det gäller att bli klara snabbt samtidigt som anklagelserna är allvarliga och frågan måste bli så utredd som det krävs.  

 

 

 

Bild: Scanpix

  • Linn Nordqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt