Skip to content

Straff för dataintrång kan skärpas – ”måste markera hur allvarligt samhället ser på denna typ av attacker”

Regeringen har tillsatt en utredning om IT-relaterad brottslighet som ska se över om straffen för dataintrång bör skärpas.

 

Förra året anmäldes omkring 3 000 fall av dataintrång varav få ledde till fällande domar.

Justitieminister Beatrice Ask anser att de regler som Sverige har är ”utformade för verksamheter i en annan tid” och vill därför se skärpta straff för denna typ av brottslighet.

– Vi ser ju att det är en trend att angreppen mot företag, banker och myndigheter blir allt allvarligare. […] Vi måste på olika sätt mobilisera resurser för att se till att vi dels skyddar oss bättre, dels att vi markerar hur allvarligt samhället ser på den typen av attacker som ju undergräver det moderna samhällets funktion, säger hon till Ekot.

En utredning ser nu över om det finns behov av skärpta straff för dataintrång och andra angrepp mot IT-system.

Anders Ahlkvist, IT-brottsspecialist på Rikspolisstyrelsen, anser att maxstraffet för dataintrång - som är på två års fängelse - är för lågt och menar att en straffskärpning skulle bidra till att fler fälls.

 – Det ena är att vi skulle kunna använda hemliga tvångsmedel, alltså hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Det andra är att vi skulle få lättare att ha ett umgänge med andra länders rättsvårdare för att få ut information, alltså begära internationell rättshjälp, säger han till Ekot. 

 

Foto: Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt