Skip to content

Stärkta rättigheter och skydd för brottsoffer inom EU

På torsdagen antog Europeiska unionens råd ett direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer. - På sikt innebär det väsentligt förbättrade möjligheter för våra medborgare att få sina rättigheter tillgodosedda om de blir utsatta för brott i EU, säger justitieminister Beatrice Ask.

Direktivet syftar bland annat till att säkerställa att brottsoffer får information, stöd och skydd samt kan medverka i straffrättsliga förfaranden, till exempel rättegångar.

Viktiga inslag för att uppnå syftet med direktivet är bland annat rätt till tolkning och översättning. Brottsoffer med särskilda skyddsbehov, inklusive barn, ska ges rätt till särskilda skyddsåtgärder i straffrättsliga förfaranden.

- Sverige har i hög grad bidragit till att brottsoffers rättigheter står högt på EU:s agenda och vi har varit aktiva i förhandlingarna om direktivet. Jag ser mycket positivt på att direktivet nu har antagits, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

- Det här kommer på sikt att innebära väsentligt förbättrade möjligheter för våra medborgare att få sina rättigheter tillgodosedda om de blir utsatta för brott i EU, fortsätter hon i samma pressmeddelande.

Medlemsstaterna har nu tre år på sig att genomföra direktivet i nationell rätt.

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt