Skip to content

Spark mot motspelare under fotbollsmatch var misshandel

 

En 24-årig man döms för att i samband med en fotbollsmatch ha sparkat en motspelare i ansiktet. Själv hävdar han att det handlade om en reflex eftersom den andre spelaren hade klämt fast honom i en "bensax".

24-åringen åtalades i tingsrätten för grov misshandel efter att ha utdelat en spark mot en annan mans ansikte i samband med en oorganiserad fotbollsmatch. 

Utifrån vittnesuppgifter slog domatolen fast att den åtalades version om bensaxen var motbevisad och konstaterade att han uppsåtligen hade utdelat en spark i ansiktet på motspelaren och att bollen då inte ens varit i närheten.

Domstolen konstaterade också att det varit fråga om en match under mindre organiserade former, utan domare, och att utrymmet för ansvarsfri misshandel i samband med idrottsutövning i sådana fall är mindre. Att sparka en liggande person i ansiktet var enligt rätten också ett så uppenbart regelbrott att gärningen inte kunde anses ansvarsfri.

Åklagaren hade yrkat att brottet skulle rubriceras som grovt då det handlat om en spark mot ansiktet som också medfört medvetslöshet. Tingsrätten ansåg dock, med hänvisning till idrottsutövningen samt de förhållandevis ringa skadorna, att det var fråga om en misshandel av normalgraden.

Mannen dömdes till villkorlig dom med 100 timmars samhällstjänst och att betala 6 000 kronor i skadestånd.

Hovrätten slår nu fast att grov misshandel, enligt praxis från Högsta domstolen, förutsätter en förhållandevis betydande skada. I det aktuella fallet har det endast handlat om begränsade skador kring munnen och därför handlar det inte om grov misshandel.

Hovrätten gör i övrigt samma bedömning som tingsrätten. Hovrätten framhåller dock att misshandeln varit så främmande för spelet att kränkningsersättningen höjas till sammanlagt 11 000 kronor.

 

 

Foto: Thomas Oneborg/SvD/Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt