Skip to content

Skola får fortsätta med yoga – ingen religiös utövning enligt Skolinspektionen

Skolinspektionen riktar ingen kritik mot att Östermalmsskolan i Stockholm har använt sig av yoga i sin undervisning.


Skolinspektionen har utrett en anmälan av yoga vid Östermalmsskolan i Stockholm. Myndigheten har kontrollerat om ansvariga för skolan har följt bestämmelserna om att utbildningen ska vara icke-konfessionell, det vill säga att eleverna inte behöver utöva religiösa inslag.

Anmälaren anser att yoga innebär att man utövar en religion.Skolinspektionen bedömer dock att yogan har utövats på ett sådant sätt att fokus har legat på hälsa och välbefinnande, och inte på religiös utövning. Skolans yoga är därför att betrakta som icke-konfessionell, menar Skolinspektionen. 

Läs Skolinspektionens beslut här

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt