Skip to content

Säpo anmäler sig själv - lämnade ut lista med tipsares namn och hemadress

Säkerhetspolisen anmäler nu sig själv efter att ha lämnat ut en lista med namn, hemadress och personuppgifter på flera tipsare. Uppgifter som normalt sett omfattas av sekretess. - Vi har startat en översyn av våra rutiner, säger Sirpa Franzén på Säpo.

Det var när reportrar på tidningen Arbetaren begärde ut diarielistor på inkomna brev – handlingar som Säkerhetspolisen enligt lag är skyldig att lämna ut efter en sekretessprövning – som de även hittade namn och personuppgifter på personer som lämnat tips till Säpo.

Enligt Arbetaren kunde totalt tre personer identifieras, två av dem hade nämligen angetts med både namn och hemadress. Denna typ av uppgifter omfattas normalt sett av sekretess men då Säpo hade missat att stryka detta fanns det nu tillgängligt.  

– Det här är hemskt, det ska ju vara anonymt, säger en av tipsarna till Arbetaren.

Enligt pressekreterare Sirpa Franzén ser Säpo mycket allvarligt på det inträffade.

– Vi vidtog omgående tre åtgärder när vi såg det här, vi kontaktade de personer vars uppgifter har röjts för att informera och starta en dialog om det som inträffat. Vi startade en översyn av våra rutiner och vi har lämnat över ärendet till åklagare som får utreda och bedöma om ett brott har begåtts, säger hon till Arbetaren.

Janne Flyghed, professor i kriminologi, anser att Säpo:s miss är ”amatörmissig” och tyder på bristande rutiner.

– Min uppfattning utifrån hur det sett ut historiskt och internationellt är att de hellre alltid mörkar för mycket än för lite, för att inga känsliga uppgifter ska råka komma ut. Men om de nu lämnat ut namn på tipsare av misstag så tyder det ju på att de inte har så strama rutiner för vad som ska mörkas i de offentliga handlingarna. Det låter väldigt amatörmässigt, säger han till Arbetaren.

Foto: Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt