Skip to content

Regeringen vill stärka barns rättigheter - utreder barnkonventionen

Maria Larsson, Barn- och äldreminister
Maria Larsson, Barn- och äldreminister

Regeringen ska utreda om FN:s barnkonvention ska införlivas i svensk lag för att stärka barns rättigheter. Det rapporterar TT.


Sverige har tidigare kritiserats av bland annat FN och människorättsorganisationer för att nuvarande lag inte räcker till. Nu har regeringen tillsatt en utredning för att se över om FN:s barnkonvention ska införlivas i svensk lag.

– FN:s barnrättskommitté pekar på en rad olika saker, exempelvis att barn kan ha problem i asyl- och domstolsprocesser. Det har definitivt vägt in när vi fattat beslut i den här frågan, säger Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) till Ekot.

Enligt Larsson kommer man i utredningen bland annat att jämföra länder som har och inte har införlivat konventionen i sin lagstiftning.

– Utredaren ska titta på om det görs bäst inom ramen för befintlig lagstiftning eller är det så att vi har en vinst för barnens skull genom att inkorporera barnkonventionen. Vad har man för erfarenheter från de länder där man har gjort en inkorporering? Det blir uppgiften för utredaren, säger Larsson till Ekot.

Foto: Kristian Pohl

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt