Skip to content

Regeringen föreslår vapenamnesti - personer med illegala vapen undgår åtal

Regeringen har överlämnat ett förslag till Lagrådet om att det ska genomföras en vapenamnesti under perioden mars-maj 2013. Det innebär att personer som under denna period frivilligt lämnar in skjutvapen och ammunition, som de innehar illegalt, inte riskerar åtal.

- Den föreslagna vapenamnestin utgör en viktig åtgärd för att minska antalet illegala vapen i samhället, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

Regeringens förslag innebär att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska kunna lämna in egendomen till polisen under tiden mars-maj 2013 utan att riskera åtal eller straff för det olagliga innehavet.

En förutsättning för straffrihet är att vapnet eller ammunitionen lämnas in frivilligt. Den som lämnar in egendomen får vara anonym och polisen får inte göra några efterforskningar i fråga om innehavet. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in tillfaller som huvudregel staten och förstörs.

Det har genomförts två tillfälliga vapenamnestier i Sverige. Den första genomfördes under perioden juli-september 1993. Under den amnestin lämnades ca 17 000 skjutvapen och 15 ton ammunition in till polisen. Den andra vapenamnestin genomfördes under tiden mars-maj 2007. Då lämnades drygt 13 000 skjutvapen och 14 ton ammunition in.

 

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt