Skip to content

RÅ vill att HD avgör om 20-åring som friats från våldtäktsåtal borde ha insett 14-årig flickas ålder

Riksåklagaren går till Högsta domstolen med ett mål där en 20-årig man åtalades men friades för våldtäkt mot barn efter att ha haft sex med en 14-årig flicka. Mannen visste inte att flickan var under 15 år, men var medveten om att hon gick i högstadiet.

 

Frågan i målet är om mannen hade skälig anledning att anta att flickan var under 15 år - om han alltså var så oaktsam i förhållande till flickans ålder att han ska dömas för våldtäkt mot barn.

Tingsrätten dömde mannen till fängelse men hovrätten ogillade åtalet.

Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att mannen ska dömas för våldtäkt mot barn till fängelse.

Enligt riksåklagaren finns en betydande osäkerhet om hur bestämmelsen i lagen om våldtäkt mot barn ska tillämpas. En prövning i HD är därför av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

Vice riksåklagaren Kerstin Skarp skriver i sitt överklagande till HD:

”I brottsbalken finns en särskild skyddsregel för fall då gärningsmannen inte haft full insikt om barnets ålder, men där omständigheterna ändå är sådana att gärningsmannen haft anledning att räkna med möjligheten att barnets ålder ligger under den relevanta åldersgränsen. Syftet med bestämmelsen är att man ska avstå från sexuella handlingar med en ung person även i de fall där det råder en tillräcklig grad av osäkerhet om den unges rätta ålder.”

 

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt