Skip to content

Prövningstillstånd i HD för bloggande sverigedemokrat som dömts för förtal av kommunist

En 26-årig sverigedemokrat dömdes av tingsrätten att betala skadestånd till en 26-årig kommunist på grund av förtal på sin blogg. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd men nu har Högsta domstolen beslutat att ärendet ska prövas i högre rätt.

 

Den nu 26-årig mannen som är medlem i Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund yrkade skadestånd av en nu 51-årig sverigedemokrat med anledning av ett inlägg på en blogg i december 2009.

I inlägget påstods 26-åringen ha stämt och fått skadestånd av sverigedemokrater på grund av påhittade angrepp, att anmälningarna var ett lönande extraknäck för 26-åringen som var sjukpensionär samt att han hade gjort sig skyldig till våldsamt motstånd.

Sverigedemokraten, vars sambo äger den aktuella bloggen, förnekade att han skrivit det aktuella blogginlägget och menade att någon måste ha ”hackat” bloggen.

Tingsrätten slog fast att det var visat att sverigedemokraten hade skrivit blogginlägget samt att han ansvarade för det han själv skrivit på bloggen och undertecknat med sitt namn. Domstolen fann därefter att blogginlägget utgjorde förtal samt att 26-åringen inte var politisk aktiv i en sådan omfattning att det var försvarligt att lämna ut uppgifterna - oavsett om det var sanna eller inte.

Tingsrätten konstaterade därför att 26-åringen blivit allvarligt kränkt och dömde den 51-årige svenrigedemokraten att betala 5 000 kronor i ersättning.

Domen öveklagades men hovrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Sverigedemokraten överklagade till Högsta domstolen och menade att HD borde pröva och fastslå gränsen mellan privatperson och offentlig person på Internet.

Han påstod också att 26-åringen själv hade skrivit om målet på sin blogg samt att ”förtal handlar om att någon inte vill att viss information sprids om honom eller henne och att den personen rimligen borde se till att så få som möjligt får kännedom om det som han anser är förtal”.

HD konstaterar nu att målet inrymmer frågor om bland annat avgränsningen av det område som är straffbelagt enligt förtalsbestämmelsen och om i vilken utsträckning ersättningsskyldighet föreligger enligt skadeståndslagen.

Eftersom rättsläget på området inte är klart i alla delar är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt. HD meddelar därför prövningstillstånd i hovrätten.

 

 

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Veronica Hult
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt