Skip to content

Polisen kritiseras efter usel planering inför högriskmatch - "statsmakterna bör informeras"

Dålig planering och en högst tveksam polisinsats i samband med en så kallad högriskmatch gör att polisen i Skåne drar på sig kritik från JO. Även om polisen saknade lagstöd för en del av sina tvångsåtgärder så anser dock JO att det inte fanns någon möjlighet att agera på ett annat sätt på grund av de usla förberedelserna.

 

Det var i samband med en fotbollsmatch mellan Helsingborgs IF och Malmö FF på Olympia i Helsingborg förra sommaren som det uppstod allvarliga ordningsstörningar. Detta fick polisen att anvisa Malmösupportrarna en särskild väg som de skulle gå och att, efter matchen, avlägsna supportrarna med bussar till Malmö.

JO riktar nu kritik mot polisen eftersom deras förberedelser inför denna så kallade högriskmatch varit otillräckliga. Polisen får också kritik för att de tvångsåtgärder som man använde inte dokumenterades.

Anmälarnas kritik mot polisen gick framför allt ut på att insatsen var dåligt organiserad vilket ledde till olägenheter för Malmösupportrarna. Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger skriver:

”Av den utredning som Polismyndigheten i Skåne redovisat och av den delvis mycket bristfälliga dokumentationen får anses framgå att anmälarnas kritik har en hel del fog för sig. Det får anses utrett att planeringen brustit och att insatserna i flera delar var improviserade.”

JO skriver att det är tveksamt om avlägsnandet av Malmösupportrarna hade stöd i polislagen. Polisen kritiseras ändå inte för detta eftersom det inte verkar ha ”förelegat någon möjlighet att upprätthålla ordningen på ett mindre ingripande sätt.”

JO skriver:

”Saken bör uppmärksammas i samband med de överväganden som statsmakterna gör ifråga om högriskmatcher och liknande evenemang. Inte minst bör det klarläggas i vilken utsträckning enskilda medborgare utan egen förskyllan bör kunna bli föremål för polisiära tvångsingripanden.”

Justitieombudsmannen har därför informerat den nationella samordnare som regeringen har tillsatt för att komma till rätta med bland annat fotobollshuliganer.

 

 

Foto: Fredrik Perssson/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt