Skip to content

Överåklagare efter bakslag i TeliaSonerautredning: ”finns inte på kartan att domstolen dömt rätt"

Överåklagare Gunnar Stetler
Överåklagare Gunnar Stetler

Överåklagare Gunnar Stetler anser att tingsrätten fattade ett felaktigt beslut när den underkände hans begäran om att frysa tillgångar värda 1,55 miljarder med anledning av TeliaSoneras misstänkta mutaffär. Det rapporterar Dagens Industri.

 

Gunnar Stetler, verksam vid Riksenheten mot korruption, driver tillsammans med sin kollega Berndt Berger en förundersökning gällande mutbrott och penninghäleri med anledning av TeliaSoneras affärer med företaget Takilant, ett bolag registrerat på Gibraltar. 

Åklagarna har, som en del i utredning, begärt kvarstad på 1,55 miljarder kronor av Takilants tillgångar. Men på måndagen meddelande Stockholms tingsrätt att man underkänner begäran med motiveringen att det påstådda mutbrottet inte har begåtts i Sverige och att en svensk domstol därmed inte har domsrätt att pröva kvarstadsyrkandet. Det rapporterar Dagens Industri.

Rätten godkände dock att Takilants tillgångar i Sverige - cirka 200 miljoner kronor - ska frysas, vilket var åklagarnas andrahandsyrkande. Pengarna fördes över i fjol från ett schweiziskt bankkonto till ett svenskt och rätten motiverar kvarstaden med att överföringen kan utgöra ett penninghäleribrott i Sverige.

Överåklagare Stetler är missnöjd med tingsrättens beslut.

 - Enligt min uppfattning finns det inte på kartan att domstolen har dömt rätt, säger han till Dagens Industri.

 - Vi har presenterat ett, av olika skäl, begränsat material. Oavsett detta så är min uppfattning att domstolen har fattat ett felaktigt beslut, fortsätter han.

 Det finns, menar han, en tydlig koppling till Sverige i det misstänkta mutbrottet.

- Brottet är sådant att det förutsätter kontakt med Sverige. Innan dess finns inget brott. Det innebär att brottet uppstår i kontakten med Sverige och Telia Soneras styrelse", säger han till tidningen. 

Om Stetler kommer att överklaga tingsrättens beslut eller inte har han ännu inte bestämt. 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt