Skip to content

Ny patentlag ska säkra rättigheter i Europa - f d justitieråd håller i utredningen

F d justitierådet Severin Blomstrand
F d justitierådet Severin Blomstrand

 

Regeringen har gett det före detta justitierådet Severin Blomstrand i uppdrag att analysera vilka lagreformer som behöver genomföras för att få det europeiska enhetliga patentskyddet att stämma överens med svensk rätt.

 

EU-förhandlingarna om ett enhetligt patentskydd och en europeisk patentdomstol är nu i sitt slutskede.

För att det enhetliga patentsystemet ska kunna börja tillämpas krävs förändringar i nationell lagstiftning. Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå de lagändringar och anpassningar som reformen kräver för svensk del.

I uppdraget ingår också att föreslå en ny lättillgänglig patentlag och en ny patentförordning.

Till utredare har regeringen utsett det före detta justitierådet Severin Blomstrand.

Den första delen av uppdraget ska redovisas i juni 2013 och den andra delen ett år senare.

 

Foto: Scanpix

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt