Skip to content

Lagrådet slår KU på fingrarna - vill inte tillstyrka ny lag om ökad sekretess i Riksdagen

Konstitutionsutskottet i Sveriges Riksdag
Konstitutionsutskottet i Sveriges Riksdag

Lagrådet går emot Konstitutionsutskottets förslag om att skärpa sekretessen för uppgifter som Riksdagen får från Riksrevisionen. ”Insynsintresset måste anses vara större i riksdagen än hos en myndighet”, skriver Lagrådet som inte vill tillstyrka lagändringen.

 

KU:s föreslagna lagändring innebär en ny hanteringsordning för bland annat Riksrevisionens rapporter. KU vill införa en ny bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen som innebär att så kallad överföringssekretess ska kunna gälla för uppgifter som Riksdagen får från Riksrevisionen.

Detta handlar i första hand om underlagsmaterial som kan begäras in från Riksrevisionen av ett utskott i samband med att man behandlar skrivelser från regeringen som har med rapporter från Riksrevisionen att göra.

Lagrådet påpekar att KU inte har redovisat varken omfattningen på sådana situationer eller hur man ser på avvägningen mellan intresset för sekretess och för medborgarnas rätt till insyn.

Lagrådet skriver:

”Det sägs endast att skälen för sekretess torde vara desamma oavsett om uppgifterna finns hos ett granskningsobjekt, hos Riksrevisionen eller i ett utskott. Lagrådet vill med anledning av detta uttalande framhålla att en av utgångspunkterna för sekretesslagstiftningen är att intresset av insyn gör sig gällande med olika styrka i skilda sammanhang. Enligt Lagrådet måste insynsintresset anses vara större i riksdagen än hos en myndighet. Lagrådet kan inte på det presenterade beredningsunderlaget tillstyrka att förslaget läggs till grund för lagstiftning.”

 

 

Foto: Bertil Ericson/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt