Skip to content

Jävig stadsarkitekt arbetade som konsult - domstol underkänner hela detaljplanen

 

Den biträdande stadsarkitekten arbetade även som konsult åt det bolag som ville få till en ändring av detaljplanen. Mark- och miljödomstolen slår nu fast att arkitekten var jävig.

 

Domstolen underkänner den detaljplan i Leksand där flera fastighetsägare skulle ha tvingats lämna sin mark - om en transportterminal till ett sågverk hade fått byggas enligt planerna.

Detaljplanen underkändes redan i somras av länsstyrelsen på grund av den jävige stadsarkitekten. Han hade å ena sidan hade tagit fram den aktuella lokaliseringsutredningen samtidigt som han å andra sidan via sitt eget företag - hade anlitats av sågverket för att ta fram de ursprungliga planförslagen.

De boende som skulle drabbas hävdade, genom sina ombud på Centrum för rättvisa, att det var fråga om jäv enligt kommunallagen. Att en ny arkitekt tog över och gjorde en ny lokaliseringsutredning och att detaljplanen arbetades om saknade betydelse. Länsstyrelsen kom fram till att förtroendet för arkitektens opartiskhet hade rubbats.

Mark- och miljödomstolen instämmer nu i detta. Domskälen är på fem rader och lyder:

”Den omständigheten att NN arbetat både för kommunen och som konsult för bolaget utgör jäv. Vid sådant förhållande och då den nya lokaliseringsutredningen delvis bygger på arbete utförts av NN är det inte uppenbart att jävet saknat betydelse för utgången i ärendet.”

 

 

Foto: Ulf Berglund/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt