Skip to content

Inte fel säga upp yrkesofficer som vägrat acceptera internationell arbetsskyldighet

Försvarsmakten hade rätt att säga upp en yrkesofficer som 2010 vägrade att omreglera sin anställning till att även omfatta internationell arbetsskyldighet. Det konstaterar nu Arbetsdomstolen.

I juli 2010 fick en man, anställd som yrkesofficer vid Försvarsmakten, en skrivelse undertecknad av överbefälhavaren. I skrivelsen ombads mannen att i september 2010 lämna svar på frågan om han ville omreglera sin anställning till att även omfatta internationell arbetsskyldighet.

Mannen som meddelade Försvarsmakten att han inte samtyckte till detta sades upp i oktober samma år på grund av arbetsbrist.

Officersförbundet menar att uppsägningen inte varit sakligt grundad och har därför väckt talan i Arbetsdomstolen, AD.

Nu avslår AD Officersförbundets talan om ogiltighetsförklaring och skadestånd. AD finner det, bland annat med hänvisning till den så kallade arbetsledningsrätten, visat att det förelegat arbetsbrist vid tiden för uppsägningen och att mannen fått ett skäligt erbjudande om omplacering.

En skiljaktig ledamot menar dock att saklig grund för uppsägningen inte förelagat då mannen bland annat inte fått något reellt omplaceringserbjudande.

Officersförbundet har gjort en överenskommelse med Försvarsmakten om att även övriga sex officerare, som genom Officersförbundet ifrågasatt uppsägningen, ska omfattas av domen.

 

Foto: Erik Berglund / Försvarsmakten

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt