Skip to content

"Insåg inte att de varit utsatta för brott", ansåg tingsrätten - hovrätten friar för två av tre våldtäkter

Svea hovrätt friar 26-åringen från två och tre åtalspunkter
Svea hovrätt friar 26-åringen från två och tre åtalspunkter

Den 26-årige mannen fälldes av tingsrätten för att ha våldtagit tre kvinnor. Svea hovrätt river dock upp domen och slår fast att endast en av våldtäkterna är bevisad.

 

26-åringen nekade till brott och hävdade att det sexuella umgänget varit frivilligt.

Tingsrätten konstaterade att det visserligen kunde framstå som besvärande för kvinnornas trovärdighet att de efter händelserna bland annat sovit över hos 26-åringen och haft sex med honom. Enligt tingsrättens mening kunde detta dock förklaras med att kvinnorna inte direkt insåg att de utsatts för något brottsligt eller att de skuldbelagt sig själva för det inträffade.

Domstolen kom fram till att kvinnorna var betydligt mer trovärdiga än 26-åringen. Rätten konstaterade också att två av kvinnorna befunnit sig i hjälplösa tillstånd på grund av kraftig berusning när mannen hade sex med dem medan mannen använt våld för att tilltvinga sig sex med den tredje kvinnan.

Han dömdes av tingsrätten till fängelse i tre år och fyra månader för tre våldtäkter och att betala totalt 255 000 kronor i skadestånd.

Hovrätten konstaterar nu att de berättelser som lämnats av två av kvinnorna i och för sig innehåller detaljer som ger intryck av att vara självupplevda. Man kommer dock fram till att - bortsett från en av kvinnornas egna uppgifter om att hon befann sig i ett hjälplöst tillstånd - det inte finns någon utredning som entydigt visar att så var fallet.

När det gäller den kvinna som blivit utsatt för våld så kommer hovrätten fram till att hennes uppgifter om vilket våld som förekommit är förhållandevis vaga. Rätten finner även att den övriga bevisningen inte ger tydligt stöd för att samlag skett med någon av dessa bägge kvinnor på det sätt som åklagaren påstår.

26-åringen frias därför på dessa punkter.

När det gäller den tredje kvinnan så konstaterar hovrätten dock att samlaget delvis iakttagits av ett vittne och anser därför att åtalet i det fallet styrkts.

Påföljden bestäms till fängelse i två år.

 

Gustaf Blomberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt