Skip to content

Hovrätten: Advokatuppdrag "av personlig natur" följde med advokaten när han bytte byrå

En tvist uppstod mellan en advokat och hans klient om huruvida advokaten hade fullgjort sin redovisningsskyldighet av ekonomiska medel. Advokaten hävdade bland annat att han hade bytt byrå och att uppdraget från klienten i själva verket hade lämnats till hans tidigare arbetsgivare.

 

Klienten ansåg sig inte ha fått någon redovisning av de ekonomiska medlen och stämde därför advokaten. Han yrkade att rätten skulle fastställa att det förelåg en plikt för advokaten att avge en  fullständig redovisning över pengarna och underlag för uppdragen. 

Advokaten invände bland annat att han hade fullgjort sin redovisningsplikt genom att skicka verifikat till den ansvariga redovisningsbyrån. Advokaten menade också att det i själva verket var hans tidigare arbetsgivare - en annan advokatbyrå som han inte längre arbetade på - som varit uppdragstagare.

Tingsrätten kom fram till att advokaten inte lyckats bevisa att parterna avtalat om att redovisning fick ske på annat sätt än direkt till huvudmannen. Tingsrätten ålade därför advokaten att utge en fullständig redovisning av pengarna och de underlag som han hade tillgång till.

Hovrätten slår nu fast att det aktuella uppdraget haft en förhållandevis personlig natur och att det följt med advokaten när han bytte advokatbyrå. Domstolen kommer därför, precis som tingsrätten, fram till att advokaten personligen varit uppdragstagare.

Hovrätten anser dock att utredningen visar att advokaten fullgjort sin redovisningsskyldighet - bland annat genom att skicka verifikat av genomförda transaktioner till det bolag som ansvarade för bokföringen. Han anses därutöver inte ha några underlag som han kan lämna över. Hovrätten ändrar därför tingsrättens domslut i huvudsaken.

 

Gustaf Blomberg

Foto: Leif R Jansson/Scanpix

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt