Skip to content

Frias från åtal om narkotikasmuggling efter felaktig information från Tullen

Tidigare information från Tullen om att kodeintabletter inte var narkotikaklassade innabar att en privatperson saknade skäl att tro någonting annat. Efter att ha fällts för narkotikasmuggling i tingsrätten frias han nu av hovrätten till följd av rättsvillfarelse.

 

Mannen från Dalarna stod åtalad för att ha beställt narkotikaklassade preparat per post och Tullen stoppade ett flertal leveranser av både tramadol och kodein som skulle skickats till hans hemadress.

Mannen nekade till brott och menade att han inte hade beställt preparaten och att de inte ska anses vara narkotika eftersom de var avsedda för personligt bruk. han hävdade att han hade saknat uppsåt att begå en brottslig gärning.

Tingsrätten slog dock fast att mannen hade beställt tabletterna och menade att han medvetet hade underlåtit att anmäla detta till tullbehandling. Han dömdes därför för narkotikasmuggling till fängelse i sex månader.

Hovrätten pekar på att tramadol i och för sig ska ses som en narkotikaklassad substans men att innehållet i de aktuella tabletterna understiger de gränsvärden som föreskrivits för de fall då tabletterna ska anses avsedda för personligt bruk.

Eftersom mannens påstående om att tabletterna skulle användas för personligt bruk inte motbevisats av åklagaren anses tabletterna inte vara narkotikaklassade.

När det gäller kodeintabletterna kommer hovrätten fram till att införseln i och för sig har varit otillåten men att mannen har haft skäl att tro att så inte var fallet. Han hade nämligen år 2006 beställt kodein som beslagtagits av tullen. Tullverket hade dock hävt beslaget med hänvisning till att det inte rört sig om narkotikaklassade läkemedel.

Mannens straffrättsvillfarelse anses därför uppenbart ursäktlig och åtalet ogillas i sin helhet.

 

 

Foto: Hasse Holmberg/Scanpix

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt