Skip to content

Forskare: Advokater och deras tjänster viktiga för samhällsekonomin

Advokater och deras tjänster spelar en stor roll för den ekonomiska utvecklingen i Europa. Det konstaterar forskarna George Yarrow och Christopher Decker från England i en ny rapport.   

Professor George George Yarrow och dr. Christopher Decker har på uppdrag av Regulatory Policy Institute gått igenom en stor mängd forskning kring advokaters betydelse för samhällsekonomin.

De slutsarser som forskarna kommit fram till är att advokater och deras tjänster spelar en stor roll för den ekonomiska utvecklingen i Europa. Det rapporterar Advokatsamfundet.

Advokater anses särskilt viktiga för att upprätthålla fungerande marknader. Dessutom, menar forskarna, talar det mesta för att det finns ett klart samband mellan god ekonomisk utveckling och ett stabilt och välfungerande rättssystem.

Det är dock inte bara viktigt att det finns advokater som tillhandahåller juridiska tjänster utan även hur advokatkåren agerar och fungerar.

Enligt forskarna bakom rapportern är det främst två egenskaper som påverkar ekonomin - dels att advokaterna är väl utbildade för sina arbetsuppgifter, men också att de har en hög grad av integritet och är oberoende av staten. Det uppger Advokatsamfundet. 

Läs rapporten här.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt