Skip to content

Fd advokat döms till fem års fängelse och näringsförbud

På tisdagen dömdes en före detta advokat och två andra män för ekonomisk brottslighet till fängelse och näringsförbud.

 

En 46-årig före detta advokat fälls i tingsrätten för en omfattande ekonomisk brottslighet som begåtts genom två stycken företag med tillstånd att importera cigaretter.

Ett av företagen köpte under 2009 in närmare nio miljoner cigaretter, som sedan försvann utan att någon tobaksskatt betalats, varefter bolaget försattes i konkurs.

Även i det andra bolaget har ett stort antal cigaretter köpts in för att sedan försvinna i vad som enligt tingsrätten maskerats som en bolagsöverlåtelse.

Överlåtelserna av de båda varulagren har i båda fallen försatt bolagen på obestånd och även medfört obetalda skatteskulder om sammanlagt drygt 20 miljoner kronor.

46-åringen anses ha deltagit aktivt både i genomförande och planering av gärningarna och han fälls nu både som gärningsman och medhjälpare till grov oredlighet mot borgenärer, samt för medhjälp till grovt skattebrott.

Tingsrätten pekar särskilt på den försvårande omständigheten att 46-åringen använt sin advokattitel i den brottsliga verksamheten och dömer honom nu till fem års fängelse, samt ålägger honom sjuårigt näringsförbud.

Två andra män, 45 och 47 år gamla, döms även de för sin medverkan i verksamheten till tre respektive två års fängelse samt åläggs femåriga näringsförbud.

45-åringen, som döms för grov oredlighet mot borgenärer i ett av bolagen, åläggs även att solidariskt med ex-advokaten betala 9,4 miljoner i skadestånd till bolagets konkursbo.

 

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt