Skip to content

Brottslingar faller mellan myndigheternas stolar efter avtjänat straff - "handlar om att förhindra återfall"

Brister i ansvarsfördelningen mellan myndigheterna kan leda till att personer som har avslutat sina straffpåföljder "faller mellan stolarna". Det framgår av en ny publikation från Brottsförebyggande rådet. I morgon, torsdag, arrangerar Brå konferensen Råd för Framtiden där årets tema är att just förebygga återfall i brott.

 

- Det är viktigt att personen får stöd under påföljden men även efter avslutad påföljd. Vi måste ta ett långsiktigt ansvar och följa upp hur det går för individen, säger Erika Sallander, utredare på Brå.

- Idéskriften handlar om hur man kan effektivisera arbetet med att förebygga återfall i brott och vad man behöver tänka på när man ska utveckla en sådan verksamhet. Vi tar upp tre exempel på verksamheter där man har lyckats få till en fungerande samverkan.

För att återfallen ska kunna minska behöver samverkan bli mer effektiv mellan bland annat Kriminalvården, socialtjänsten, landstingen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, konstaterar Brå.

De involverade aktörerna behöver komma överens om vem som ska ha det övergripande samordningsansvaret för insatserna efter avslutad påföljd. Bristerna kan annars leda till att insatserna inte görs i rätt tid eller inte sker utifrån klientens specifika behov.  I värsta fall uteblir stödet helt, enligt Bra.

- Stödet bör utgå från individens förutsättningar och behov genom att man upprättar individuella planer för varje klient. Kan man få till en bra och effektiv samverkan finns stora vinster att göra, både för individen och samhället, konstaterar Erika Sallander.

Att förebygga återfall i brott är i år tema för konferensen Råd för Framtiden som Brå arrangerar för trettonde året i rad. 

- Deltagarna kommer att få lära sig mer om hur man arbetar med återfallsförebyggande arbete såväl nationellt som internationellt. Exempelvis kommer Paul Dawson, forskningschef vid Londonpolisen, att föreläsa om hur de arbetar med att förebygga återfall i brott, säger Erika Sallander.

 

 

Foto: Scanpix

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt