Skip to content

Berövades sitt medborgarskap i strid med grundlagen - hovrätten avgör om han får skadestånd

Blake Petterson (i mitten) med sina ombud från Centrum för rättvisa
Blake Petterson (i mitten) med sina ombud från Centrum för rättvisa

”Det är en ologisk, onaturlig och obehövlig inskränkning att inte kunna få skadestånd när staten bryter mot grundlagen.” Det sa Clarence Crafoord, jurist och VD för Centrum för rättvisa, när han pläderade i Svea hovrätt för att hans klient Blake Pettersson borde få skadestånd av staten.

 

Bakgrunden till rättegången är att Regeringsrätten – numera Högsta förvaltningsdomstolen – sedan tidigare har slagit fast att Skatteverket gjorde fel när Blake Pettersson berövades sitt svenska medborgarskap. Detta skedde efter det att ett faderskapstest visat att den som han trott var hans svenska pappa de facto inte var det.

Efter att ha varit svensk medborgare i 16 år var Blake Pettersson plötsligt inte svensk längre vilket bland annat innebar att han gick miste om att få rösta och söka till Polishögskolan vilket han hade drömt om.

Blake Pettersson var av med sitt svenska medborgarskap under fyra och ett halvt år tills domstolen upphävde Skatteverkets beslut.

Enligt regeringsformen kan ett svenskt medborgarskap, i princip, inte återkallas av staten och Regeringsrätten konstaterade att staten handlat i strid med grundlagen.

Blake Pettersson ansåg att kränkningen var så allvarlig att han begärde skadestånd – vilket justitiekanslern inte gick med på. Huvudfrågan gäller om svensk rätt medger ideellt skadestånd för brott mot regeringsformen.

Med juristerna från Centrum för rättvisa som ombud, Sebastian Scheiman och Clarence Crafoord, stämde han staten och berättade bland annat under rättegången i tingsrätten att han kände sig som att ”vara i Sverige på nåder” och att detta innebar en ren identitetskris.

Justitiekanslern hävdade dock att det inte finns något utrymme med den nuvarande lagstiftningen att utge skadestånd till följd av att staten har brutit mot grundlagen.

Stockholms tingsrätt instämde i justitiekanslerns uppfattning och menade bland annat att det är lagstiftarens sak, och inte domstolens, att ändra reglerna så att det blir möjligt att få skadestånd för den här typen av kränkningar. Blake Pettersson förlorade därför i tingsrätten.

Hovrätten meddelade dock prövningstillstånd och huvudförhandlingen där har just avslutats. Under huvudförhandlingen underströk statens ombud att felet de facto hade rättats till av Regeringsrätten och att den svenska staten därmed hade tillhandahållit ett adekvat rättsmedel.

Dom faller i november.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt