Skip to content

Beatrice Ask kräver resultat för ökade anslag - Kriminalvården ska ta krafttag mot återfall

Kriminalvården måste bli bättre på att motverka återfall i brott. När det gäller de klienter som är dömda vid minst tio tillfällen så återfaller nio av tio i ny brottslighet inom tre år. Justitieminister Beatrice Ask har därför givit kriminalvården i uppdrag kartlägga hela återfalssproblematiken.

Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att kartlägga personer som verkställer påföljd i anstalt eller frivård. Faktorer som bland annat missbruksproblematik, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, boendesituation och familjeförhållanden ska ingå i kartläggningen.

Syftet med undersökningen är att Kriminalvården och de aktörer som myndigheten behöver samverka med ska få en aktuell och samlad bild av klienternas situation för att ytterligare kunna utveckla och effektivisera det återfallsförebyggande arbetet.

- Kriminalvården har en mycket viktig roll i att förebygga återfall i brott. Regeringen föreslår i budgetpropositionen betydande tillskott till Kriminalvården, bland annat för att intensifiera det återfallsförebyggande arbetet, säger justitieminister Beatrice Ask.

- Vi måste komma ihåg att de dömda personerna finns i Kriminalvården under en begränsad tid. Många problem kvarstår även efter avtjänat straff, till exempel missbruk eller psykiska problem. Samverkan med andra är nödvändig för att resultaten ska förbättras. 

Resultatet av undersökningen ska redovisas under 2014.

 

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt