Skip to content

Att nicka bifall räcker inte för att få rättslig verkan - hovrätten återförvisar ärende för ny handläggning

Att nicka bifall räcker inte som bekräftelse på att man godtar att ett ärende skrivs av i Hyresnämnden. Det konstaterar hovrätten som återförvisas ärendet för ny handläggning.

 

I samband med att ställföreträdaren för en hyresvärd lämnade sammanträdet i hyresnämnden ska han ha nickat jakande som svar på på frågan om målet, som gällde förlängning av ett hyresavtal skulle skrivas av men även uppgett att hyresvärden inte återkallat sin ansökan.

Hovrätten konstaterar nu att hyresnämnden borde ha försäkrat sig om att ställföreträdaren förstod vad återkallelse innebär. Det som har framkommit om vad aktörerna yttrande och deras agerande vid sammanträdet ger inte tillräckligt stöd för att ställföreträdaren verkligen återkallade hyresvärdens ansökan, menar hovrätten.

Därmed har nämnden skrivit av ansökan utan lagliga förutsättningar. Eftersom  felet kan antas ha inverkat på målets utgång och inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrätten undanröjs beslutet och målet återförvisas till nämnden.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt