Skip to content

Åtalads DNA på kniven räcker inte för fällande dom - analys av fingeravtryck hade återkallats

Den åtalades DNA på en sådan här kniv räckte inte för fällande dom
Den åtalades DNA på en sådan här kniv räckte inte för fällande dom

Den 25-årige mannen kan knytas till kniven med hjälp av bland annat DNA. Förundersökningen har dock flera brister - bland annat återkallades en fingeravtrycksundersökning - och 25-åringen frias därför från åtal för dråpförsök.

 

Två män, idag 23 respektive 25 år gamla, åtalades i tingsrätten efter att en 38-årig man knivhuggits allvarligt på en hamburgerrestaurang i centrala Umeå hösten 2011.

25-åringen åtalades för dråpförsök och 23-åringen för skyddande av brottsling eftersom han hade inhyst 25-åringen i sin lägenhet.

I närheten av brottsplatsen hade en tveeggad kniv påträffats som var besudlad med offrets blod samt DNA som enligt SKL-utlåtande med extremt stor sannolikhet kom från 25-åringen.

Efter att ha blivit konfronterad med DNA-uppgifterna erkände 25-åringen att han hade köpt en sådan kniv någon månad tidigare och vid husrannsakan hos 23-åringen hade en knivslida av samma typ.

25-åringen nekade till anklagelserna och menade att han lånat ut sin kniv, men att han, för att skydda personen, inte ville berätta till vem.

Offret för knivattacken trodde sig veta att 25-åringen var den som knivhuggit honom men medgav att han under sin sjukhusvistelse fått se bilder på honom från Internet. I tidigare polisförhör hade han dessutom endast kunnat lämna ett intetsägande signalement.

Tingsrätten kom, utifrån vittnesmål, fram till att tre personer gemensamt gått till angrepp mot 38-åringen inne på restaurangen samt att mycket talade för att 25-åringen varit en av de tre.

Det ansågs ”utomordentligt försvårande” att 25-åringens kniv hade använts samt att hans DNA hade säkrats på denna. Kniven hade även en utformning som talade för att den var anskaffad för att användas som vapen.

Enligt tingsrätten var det dessutom osannolikt att gärningsmannen skulle ha kunnat använda kniven vid upprepade hugg mot 38-åringen utan att avsätta DNA på den samtidigt som 25-åringens DNA fanns kvar.

Någon närmare utredning kring förutsättningarna för avsättning av DNA på kniven fanns dock inte och polisen hade även återkallat sin begäran om fingeravtrycksundersökning, vilket i bägge fallen utgjorde brister i utredningen.

Vid den husrannsakan då 25-åringen greps och knivslidan påträffades hade även två andra män, utöver 23-åringen, påträffats. Vittnesuppgifterna var motstridiga och vid en sammantagen bedömning fann tingsrätten det inte var styrkt att det var 25-åringen som hade utdelat knivhuggen.

25-åringen dömdes dock till dagsböter då han varit narkotikapåverkad vid gripandet.

I hovrätten kompletterade åklagaren gärningsbeskrivningen och hade som alternaivyrkande att 25-åringen skulle dömas för medhjälp till försök till dråp alternativt grov eller synnerligen grov misshandel.

Hovrätten framhåller att ingen som hörts i målet pekat ut 25-åringen som gärningsman men att det finns ett flertal omständigheter som är besvärande för honom. Domstolen pekar bland annat på att 25-åringen först nekat till att både ha befunnit sig på restaurangen och att han i övrigt hade någon kännedom om kniven.

Det är dessutom bevisat att han nattetid, efter angreppet, rakat av sig sitt skägg och att han tagit ur batteri och SIM-kort ur sin telefon. Hovrätten framhåller också att knivslidan sannolikt hör till 25-åringens kniv och att den påträffats i en svart sopsäck - sannolikt för att kasseras.

25-åringen ville först inte kännas vid sin blodbefläckade jacka men erkände att den var hans efter att undersökning visat att blodet endast kom från honom själv.

Hovrätten pekar dock, liksom tingsrätten, på bristerna i utredningen - dels när det gäller fingeravtrycksundersökning av kniven men också när met gälleren handske som påträffats på brottsplatsen men som lämnats kvar.

Domstolen anser vid en sammantagen bedömning inte att en annan gärningsman helt kan uteslutas och åtalet ogillas därför.

Det kan heller inte anses styrkt att 25-åringen, om han lånat ut kniven, känt till att den skulle komma till brottslig användning och åtalet ogillas nu därför även på den punkten.

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt