Skip to content

ARN:s beslut kan bli juridiskt bindande

Hälften av Sveriges riksdagspartier vill se över om Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer ska bli juridiskt bindande, enligt en undersökning som SVT gjort.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, prövar tvister mellan företag och konsumenter som rör köp av varor och tjänster av olika slag.  Efter att ha prövat en tvist rekommenderar ARN en lösning.

Förra året struntade nästan var tredje näringsidkare, 29 procent, i ARN:s beslut om att konsumenten ska kompenseras ekonomiskt. Något som samtliga partier i riksdagens civilutskott, som har hand om konsumentfrågor, anser att det är "oacceptabelt", enligt SVT:s undersökning. 

Samma undersökning visar att hälften av partierna - Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna - dessutom vill se över om ARN:s rekommendationer ska bli juridiskt bindande så att företagen måste följa myndighetens beslut.

- Det är inte upp till mig att ta ställning till men skulle man göra det måste det ske en ordentlig utredning. Så att man ser vad det skulle betyda för handläggningstiderna och vad det skulle kosta extra för samhället, säger Britta Ahnme Kågerman generaldirektör och ordförande i ARN, till SVT.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt