Skip to content

Alla advokaterna kräver att åklagarna byts ut - "de har lämnat oriktiga uppgifter inför rätta"

Karin Bergstrand, Johan Eriksson och Thomas Martinson
Karin Bergstrand, Johan Eriksson och Thomas Martinson

I den infekterade konflikten mellan advokaterna och åklagarna i det stora narkotikamål som pågår i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt begär samtliga nio offentliga försvarare att åklagarna ska bytas ut. Orsaken är att advokaterna bland annat anser att åklagarna har lämnat oriktiga uppgifter inför domstolen.

- Vi har sagt att vi inte vill driva den här processen i massmedia utan i rättssalen. Vi kommer att yttra oss till överåklagaren om försvarets begäran och inte i media, säger kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström vid Internationella åklagarkammaren som tillsammans med kammaråklagarna Karin Bergstrand och Chatrine Rudström driver målet.

- I slutänden tycker vi dock att försvaret drar felaktiga slutsatser av det som har hänt.

Begäran från de offentliga försvararna framförs i en skrivelse till chefen för Internationella åklagarkammaren där advokaterna i 14 punkter redovisar varför man anser att förtroendet för åklagarna är förbrukat.

En av de mer framträdande punkterna handlar om en uppgift som enligt försvaret är avgörande för bevisningen och där advokaterna menar att åklagarna har redovisat oriktiga uppgifter inför domstolen.

Frågan gäller huruvida den amerikanska federala narkotikapolisen DEA i hemlighet hade fäst en GPS-sändare på båten Solero som den nu åtalade svenske så kallade ensamseglaren använde sig av i Karibien år 2009.

Under denna tid genomförde DEA ett stort narkotikatillslag mot en helt annan båt utanför kusten och frågan i målet är om detta kan kopplas till den svenske ensamseglaren – någonting som han själv förnekar.

Enligt försvaret skulle ensamseglarens position kunna bevisa att han inte hade någonting med narkotikan på den andra båten att göra. Man har därför lagt stor kraft på att under rättegången försöka reda klarhet i var ensamseglarens båt Solero de facto befann sig vid den aktuella tidpunkten. Advokaterna har dock misstänkt att båten var försedd med en GPS-sändare och att åklagarna har känt till detta.

Advokaterna skriver:

”Vid upprepade tillfällen såväl muntligt som skriftligt har försvaret efterfrågat hos åklagarna om Solero hade försetts med en så kallad GPS som därmed inneburit att man elektroniskt hade kunskap om exakt var Solero befann sig under den i målet aktuella perioden…  I samband med att förfrågningar riktats till Karin Bergstrand vid förhandlingen om huruvida DEA har placerat en GPS på Solero under 2009 har svaret blivit nej.”

Av skrivelsen framgår bland annat att åklagaren under förra veckans huvudförhandling plötsligt medgav att det hade funnits en GPS på Solero, att hon hade känt till detta sedan 2009 men att hon själv uppgivit att hon ”av främmande makt belagts med absolut sekretess” angående detta. Informationen från GPS:en skall dock ha försvunnit och åklagaren vill därför förhöra ”en icke namngiven polis från ett icke redovisat land för att denne skall kunna redovisa sina minnesbilder från den GPS-positionering som framgick 2009”.

I sin skrivelse redovisar advokaterna också den infekterade konflikt som sedan i våras har pågått mellan åklagarna och försvaret om dokumentationen från Rikskriminalens under-cover-infiltration och det överskottsmaterial från den så kallade slasken som försvaret inte har fått ta del av.

Åklagarna har alltså valt att inte kommentera advokaternas skrivelse på annat sätt än vad kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström gör till Dagens Juridik i början av denna artikel. Han säger dock också:

- Jag har vid tidigare tillfällen varit med om att advokater har JO-anmält mig i syfte att få bort mig men det har aldrig slutat med att jag blivit enledigad.

De offentliga försvarare som står bakom skrivelsen är Lennart Campenhausen, Martin Cullberg, Tobias Enochson, Johan Eriksson, Thomas Martinson, Sven Severin, Esbjörn Svensson, Martin Särman och Solveig Sörlien.

 

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt