Skip to content

Advokatsamfundet granskar Claes Borgström

Advokat Claes Borgström
Advokat Claes Borgström

Advokatsamfundets disciplinnämnd ska pröva om advokat Claes Borgström som tidigare företrädde Thomas Quick, numera Sture Bergwall, brutit mot god advokatsed. Det rapporterar Ekot.

 


Anledningen till granskningen är de mailkonversationer som uppmärksammats i olika medier under hösten mellan Borgström, justitierådet Göran Lambertz och de tidigare Quickutredarna Christer van der Kwast samt polisen Seppo Penttinen.

Borgström ska, enligt Svenska Dagbladet, i mail ha uttryckt sig uppskattande om deras ifrågasättande av de friande domarna för Sture Bergwall.

Med anledning av detta ska Advokatsamfundets disciplinnämnd nu pröva om Borgström eventuellt brutit mot god advokatsed, rapporterar Ekot.

Om nämnden kommer fram till att så har skett kan påföljden för Borgström bli en erinran eller en varning. I sällsynta fall kan även en uteslutning ur samfundet komma att bli aktuell, men nämnden kan också komma fram till att det räcker med att göra ett uttalande.

 

Foto: Scanpix

  • Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt