Skip to content

4 300 offentliga juristuppdrag gick inte till advokatbyråer – ”olämpliga måste sållas bort”

 Yvonne Gustafsson, generaldirektör på Statskontoret.
Yvonne Gustafsson, generaldirektör på Statskontoret.

Förra året utsåg Migrationsverket 4 300 juridiska biträden som inte var advokater eller biträdande jurister vid advokatbyrå. Många av dessa är direkt olämpliga. Det anser Statskontoret som i en rapport till regeringen pekar på att Migrationsverkets rutiner har ”allvarliga brister”.

 

- Migrationsverkets hantering av offentliga biträden är i dag inte rättssäkert och riskerar att ge asylsökande biträden som inte är lämpliga för sitt uppdrag, säger Yvonne Gustafsson, generaldirektör på Statskontoret.

Enligt statskontorets rapport genomförs inte lämplighetsbedömningen av de offentliga biträdena på ett enhetligt sätt. För att komma till rätta med bristerna föreslår Statskontoret därför en ny modell för lämplighetsbedömning av offentliga biträden.

Bakgrunden till rapporten är att det faktum att asylsökande har rätt till juridiskt stöd. De har också rätt till ett offentligt biträde som är lämpligt för uppgiften.

Förra året utsågs offentligt biträde i 18 000 asylärenden – varav 4 300 av ärendena gick till biträden som varken var advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå.

Statskontorets rapport visar att det – trots det utvecklingsarbete som Migrationsverket har bedrivit – kvarstår allvarliga brister i hanteringen. Dessa gäller främst lämplighetsbedömningen av biträdena.

Enligt rapporten så är en gemensam nämnare att de erfarenheter och den kunskap som finns i organisationen inte systematiskt samlas in och sprids. En följd av detta är att bedömningen av biträdenas lämplighet – och hur dessa sedan utses – inte görs på ett enhetligt sätt. Detta riskerar att leda till att olämpliga biträden inte sållas bort i den utsträckning som är möjligt.

Statskontoret förslår en ny modell där Rättshjälpsmyndigheten ska få i uppdrag att utföra den grundläggande lämplighetsprövningen av sådana offentliga biträden som inte är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. Migrationsverket ska dock ha kvar ansvaret att utse biträdena.

För advokater och biträdande jurister anser Statskontoret att det på samma sätt som i dag inte behöver göras någon grundläggande lämplighetsprövning. Orsaken är att advokater står under Advokatsamfundets tillsyn och biträdande jurister under en advokats ledning.

Den totala kostnaden för offentliga biträden uppgick 2011 till drygt 200 miljoner vilket utgör cirka en fjärdedel av de totala kostnaderna för asylprövningen.

 

 

Foto: Ann Ek/Statskontoret

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt