Skip to content

23-åring hotade vårdpersonal – hovrätten ändrar behandling till fängelse

En 23-årig man som tidigare dömts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan döms nu istället till fängelse efter att ha hotat vårdpersonalen. Hovrätten konstaterar att mannen är i behov av vård, men att han saknar tillräcklig mognad och motivation för att genomgå behandling.

En 23-årig man dömdes av tingsrätten för bland annat grov misshandel och narkotikabrott av normalgraden. Då mannens missbruk av narkotika i väsentlig grad bidragit till hans brottslighet bestämde tingsrätten påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. 23-åringen ålades även att betala skadestånd om närmare 60 000 kronor.

Efter överklagan av åklagaren konstaterar hovrätten att mannen visat en negativ inställning och attityd till behandlingshemmet, reglerna, behandlingen, strukturen och personalen. Rätten konstaterar också att mannen sagt att han skulle ”hugga personalen med en gaffel i halsen” och att han därigenom skrivits ut från behandlingshemmet, eftersom hot om våld är ett allvarligt brott mot behandlingshemmets regler.

Hovrätten konstaterar att mannen är i behov av vård för att komma ifrån sitt drogberoende, men att vården förutsätter en vilja hos patienten att genomgå behandling för att kunna nå grundläggande förändringar. Eftersom 23-åringen visat att han inte kan ta emot en enklare tillrättavisning utan att reagera med hot, anses han enligt domstolen inte ha nått den mognad och motivation som behövs för att genomgå nödvändig behandling.

Hovrätten konstaterar också att det hot som mannen framfört är ett allvarligt regelbrott enligt behandlingshemmets bestämmelser. Med anledning av detta ändrar hovrätten tingsrättens dom och bestämmer påföljden till fängelse i ett år och fyra månader.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt