Skip to content

1,3 miljoner till juridisk forskning om barns rättigheter - drottning Silvia inviger projektet

Drottning Silvia och docenten i straffrätt Annika Norée
Drottning Silvia och docenten i straffrätt Annika Norée

Barnrättscentrumet vid Stockholms universitet har fått drygt 1,3 miljoner kronor från Brottsoffermyndigheten för ett forskningsprojekt om hedersrelaterade frihets- och fridsbrott mot barn. Centrumet invigs på tisdag av drottning Silvia.

Det är docenten i straffrätt Annika Norée, juris doktorn i processrätt Anna Kaldal och juris kandidaten Emelie Kankaanpää som ska hålla i forskningsprojektet som beräknas pågå i två år på deltid. 

Studiens utgångspunkt är konstruktionen av frihets- och fridsbrotten utifrån frågan om relationen mellan straffrättsligt ansvar och vårdnadshavares ansvar och rätt att besluta i frågor som rör deras barn.

Föräldrar och andra vårdnadshavare har en rättighet och en skyldighet att besluta i personliga angelägenheter som rör deras barn. Denna rätt stadgas i föräldrabalken men följer också av Europakonventionen.

I praktiken innebär detta att föräldrar har långtgående rättigheter att bestämma över barnen, att barnen endast har begränsade själv- och medbestämmanderätt och att det finns ett begränsat utrymme för myndigheter att beskära föräldrarnas rätt.

Stor uppmärksamhet ska i studien ägnas åt uttolkning av den praxis som finns på området. Eftersom det i stort sett saknas avgöranden från Högsta domstolen är avsikten att även studera domar från tingsrätt och hovrätt.

Barnrättscentrum syftar till att stärka den barnrättsliga forskningen. Tonvikten ligger vid rättsvetenskaplig forskning, men centrumet har en tvärvetenskaplig karaktär.

 

 

Foto: Scanpix och Kerstin Mothander/SU

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt