Skip to content

13-åring hade sex med två 15-åriga pojkar - HD ska pröva om flickan har rätt till skadestånd

Högsta domstolen
Högsta domstolen

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om ersättning för kränkning gällande en 13-årig flicka som frivilligt haft sex med två 15-åriga pojkar.


Två 15-åriga pojkar som var för sig vid två olika tidpunkter haft bland annat vaginala och orala samlag med en 13-årig flicka åtalades för sexuellt utnyttjande av barn. Båda pojkarna erkände gärningarna men hävdade ansvarsfrihet.

Tingsrätten konstaterade att gärningarna var styrkta samt att pojkarna varit medvetna om flickans ålder. Då flickan var så pass ung kunde ansvarsfrihet inte komma ifråga, enligt rätten. Pojkarna dömdes därför till 30 timmars ungdomstjänst.

Tingsrätten avslog dock flickans yrkande om skadestånd, bland annat med hänsyn till att handlingarna varit frivilliga, åldersskillnaden endast var två år samt att flickan framstod som mogen och att ingen bevisning om fysiskt och psykiskt lidande framförts.

Domen överklagades i skadeståndsdelen till hovrätten, som i likhet med underinstansen konstaterade att rätt till kränkningsersättning saknades. Vad gällde ersättning för sveda och värk anförde rätten att ingen bevisning framförts gällande fysiskt eller psykiskt lidande. Överklagandet avslogs därför.

Flickan överklagade till Högsta domstolen, HD, och anförde att det var av vikt för rättstillämpning att domstolen klargjorde hur ömsesidighet och frivillighet att medverka till sexuella handlingar ska bedömas i förhållande till barnets ålder när det gäller kränkningsersättning vid sexuellt utnyttjande av barn.

Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd i fråga om ersättning för kränkning. 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt