Skip to content

Vinge: "Vi kan inte ensamma lösa samhällsproblem"

Vinge, Anne Ramberg, Dilsa Demirbag-Sten
Mångfaldsseminariet där bland andra Anne Ramberg deltog

Under tio år har Vinge delat ut stipendier till en summa av sammanlagt drygt en miljon kronor inom ramen för Mångfaldsprojektet. Nu följs stipendiaterna upp för att se om projektet varit lyckat.   

- För 10 år sedan ställde vi oss frågan varför den svenska juristkåren inte speglar befolkningen i stort och vi såg direkt att det fanns ett tillfälle för oss att engagera oss och försöka göra skillnad, säger Olof Jisland, delägare och en av initiativtagarna till Mångfaldsprojektet.

Mångfaldsprojektet syftar till att inspirera unga med utländsk bakgrund till högskolestudier i allmänhet och juridikstudier i synnerhet.

- Det är viktigt av rättssäkerhetsskäl att det finns en mångfald bland de som arbetar i rättssystemet. Bland annat för att det stärker trovärdigheten, säger Olof Jisland. 

Vinge samarbetar inom ramen för Mångfaldsprojektet med fyra skolor - en i Malmö, en i Göteborg och två i Stockholm. Jurister från byrån åker ut till skolorna och informerar om sitt yrke. De ordnar temadagar och studiebesök och Vinge delar också ut ett stort antal stipendier till studenter med juristambitioner.

På Angeredsgymnasiet i Göteborg, till exempel, delas varje år ut tre juridikstipendier om vardera 10 000 kronor. Pengarna betalas ut när stipendiaten påbörjat juristutbildningen. I vissa fall kombineras stipendiet med en sommarpraktik på Vinge.  

Utländsk bakgrund (enligt definitionen "båda föräldrarna födda i ett annat land") är inte ett kriterium för att motta stipendiet. Däremot har majoriteten av stipendiaterna haft det.

Totalt har 64 juridikstipendier delats ut. Eftersom det tar 4,5 år att bli jurist är det bara 35 av dessa som idag rent teoretiskt skulle ha kunnat ta examen genom att studera i normal studietakt.

Enligt den utvärdering som nu genomförts är det 40 % av dessa 35, alltså 14 stipendiater, som också kommit att ta ut examen från juristprogrammet. Av dessa 14 har 11 kommit in på arbetsmarknaden och en person har hamnat på Vinge som jurist.

Enligt utvärderingen har avhoppen haft olika orsaker. Vissa stipendiater har inte tyckt att de passat in på juristutbildningen och andra har inte klarat av studierna. Flera nämner att det varit svårt med språket medan en del istället främst poängterar de affärsmässiga fördelarna med att ha ett flytande andraspråk.

Olof Jisland säger att avhoppen skapat en del funderingar på Vinge.

- Vi ser att en del inte påbörjat studierna eller också inte kommit i mål. Det har gjort att vi funderar på om vi borde hålla tätare kontakt med studenterna under utbildningen för att kunna hjälpa dem om det behövs. 

My Wiborg är projektkoordinator för Mångfaldsprojektet. Hon berättar att stipendiaterna följts upp på olika sätt.  

- Det ser lite olika ut. Göteborgskontoret erbjuder mentorskap men i Stockholm har vi inte haft möjlighet att göra det. Men vi försöker ändå att finnas där för dem som vill.

Både Olof Jisland och My Wiborg tycker att projektet rent generellt har varit lyckat. Båda pekar på alla fördelar det fört med sig för de anställda på byrån. 

- Det har skapat en stor intern stolthet och gett mycket tillbaka, säger Olof Jisland. 

- Många anställda vill verkligen engagera sig. En del frågar om det redan när de blir anställda. Det är nyttigt och intressant, tycker jag själv, att få lämna Stureplan, säger My Wiborg. 

En del av stipendiaterna erbjuds sommarpraktik hos er. Är tanken också att rekrytera?

- Vi är tydliga med att vi har de anställningskrav vi har. De stipendiater som blivit klara är dessutom eftertraktade på arbetsmarknaden och kanske inte alls vill jobba med affärsjuridik när de väl är klara. Anställer vi någon är det trevligt men det här är inget rekryteringsprojekt, säger My Wiborg. 

Den person som fått jobb hos Vinge via Mångfaldsprojektet är idag advokat och säger att projektet betytt mycket på vägen dit.

- Vi vet att ett antal individer som vi varit i kontakt med själva säger att de inte skulle hamnat på den här banan om det inte vore för projektet, säger Olof Jisland. 

- Vi kommer att ta till oss av rapporten och den input som framkommit i samband med mångfaldsseminariet och skruva till en del detaljer i Mångfaldsprojektet. Men vi kommer absolut att fortsätta driva det. Det har gett oss mycket även om vi i stort tycker att utvecklingen går för långsamt. Men advokatfirman Vinge kan ju heller inte ensamma lösa samhällsproblemet att det finns få jurister med utländsk bakgrund, fortsätter han. 

 

Foto: Peter Jönsson 

  • Linn Nordqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt