Skip to content

Vinge engagerar sig i mänskliga rättigheter i Strömstad – ”Det är viktigt att ligga i framkant”

I åtta år har ett norskt par försökt rädda sitt semesterhus från rivning. Advokatbyrån Vinge är nu med och stöttar paret i deras kamp mot Strömstad kommun.

Paret, Geir och Anne Nielsen, och deras advokater menar att Strömstad kommun bryter mot mänskliga rättigheter i och med rivningsbeslutet.

Efter att parets hus stod färdigbyggt år 2004 visade det sig att kommunen felaktigt hade gett bygglov på prickad mark som inte får bebyggas.

Strömstad kommun har medgett att den är ansvarig för det felaktiga bygglovet men 2010 beslutade man ändå om rivning av delar av huset, vilket paret överklagade.

Lokala politiker har nu debatterat frågan under många år.

Krister Azelius från Vinge är en av parets advokater i kampen mot Strömstad kommun. 

Är det inte ovanligt för Vinge att driva ett ärende om mänskliga rättigheter?

- Ägaren till sommarhuset är en affärsman från Oslo och ärendet kom in till oss via våra kontakter. Vi anser att beslutet strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Då finns det inget skäl för oss att inte gå på det, även om det inte är ett typiskt ärende för oss.

Krister Azelius menar att Vinge också vill ligga i framkant när det gäller mänskliga rättigheter eftersom man på byrån uppfattar det som en framtidsfråga.

- Inflytandet av MR ökar i affärslivet, tror jag, då är det viktigt att ligga i framkant. MR är ju så mycket mer än bara skydd mot tortyr.

Hur märker du att inflytandet av MR ökar i affärslivet?

- Det är tydligt om man ser till kraven på hantering av egendomsskyddet, till exempel. Man värnar mer om det nu även om det funnits länge. Det är precis som att miljöfrågor blir allt viktigare. Ofta är det de mjukaste frågorna som blir hårdast i slutändan.

Krister Azelius nämner att Vinges engagemang i mänskliga rättigheter också syns i att man stöttar Raoul Wallenberg-institutet med en professur - i utbyte mot att den egna personalen får viss utbildning i MR-frågor. 

 

 

Bild: Scanpix

  • Linn Nordqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt