Skip to content

Våldtäktsdömd plastikkirurg nekas ny legitimation

En plastikkirurg som fått sin läkarlegitimation återkallad sedan han dömts för grov våldtäkt mot en kvinnlig patient nekas ny legitimation.

En nu 58-årig man fick legitimation som läkare år 1982 och specialistkompetens sex år senare.

I september 2007 dömdes mannen i tingsrätten till tre och ett halvt års fängelse för våldtäkt. Detta efter att ha injicerat en kvinnlig patient med ett medel som försatt henne i ett hjälplöst tillstånd och därefter förgripit sig på henne.

Hovrätten bedömde det inträffade som grov våldtäkt och bestämde fängelsestraffet till fyra år. Efter att domen vunnit laga kraft återkallade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, mannens läkarlegitimation.

I februari 2010 frigavs mannen villkorligt och i juni i år ansökte han om ny legitimation som läkare. Han anförde bland annat att HSAN:s beslut inte ska gälla för ”all framtid”, att det gått fem år sedan ”händelserna”, att han sonat sitt brott och kommit till rätta med de förhållanden som tidigare gjorde honom olämplig som läkare.

Socialstyrelsen menar dock att han genom brottet undergrävde den tillit som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad läkare. Och att skäl för att han nu bör meddelas ny legitimation saknas.

HSAN finner nu att mannen inte visat att han uppfyller de krav på lämplighet som är en förutsättning för att han ska kunna meddelas ny legitimation. HSAN noterar bland annat att de intyg mannen presentrat skrivits av personer han har en relation till eller är bristfälliga.

HSAN finner även att mannen inte tagit till sig att hans agerande, som han själv rubricerar som en ”otillbörlig sexuell kontakt”, i verkligenheten var grovt brottsligt. Hans ansökan avslås därför.

  • Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt