Skip to content

Uppklaringen av misshandel och bedrägeri minskar - men ökar för brott mot alkohollagen

Antal fall där polis och åklagare lyckas få brottslingar lagförda – så kallad personuppklaring – minskade under det första halvåret. Störst är minskningen när det gäller misshandel och bedrägeribrott. Det visar färska siffror från Brottsförebyggande rådet.

Personuppklaring innebär att en person bundits till brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Under första halvåret 2012 personuppklarade polis och åklagare 125 000 brott, vilket är en minskning med en procent jämfört med första halvåret 2011. Personuppklaringsprocenten uppgick till 18 procent. Det visar den preliminära statistiken över uppklarade brott, som Brottsförebyggande rådet publicerar i dag.

Sett till enskilda brottstyper har antalet personuppklarade brott minskat för en del brottstyper och ökat för andra.

- De brott där personuppklaringen minskade mest var bedrägeribrott och misshandelsbrott, säger Linn Brandelius, statistiker på Brå. Däremot stod brott mot alkohollagen för den största ökningen i antalet personuppklarade brott jämfört med första halvåret 2011.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt