Skip to content

Tysk canceroperation ersätts inte - metoden inte etablerad i Sverige

Tysk canceroperation ersätts inte av Försäkringskassan
Tysk canceroperation ersätts inte av Försäkringskassan

En svårt cancersjuk man som opererades i Tyskland har inte rätt till ersättning från den svenska Försäkringskassan. Orsaken är att den tyska sjukvårdsmetoden inte används inom Sverige. Det slår kammarrätten fast.

En man som opererats för cancer i Tyskland begärde men nekades ersättning från Försäkringskassan för sina vårdkostnader. Kassan ansåg att behandlingen inte var medicinskt motiverad och att det därför inte var fråga om vård som skulle ha bekostats med skattemedel.

Sedan den cancersjuke mannen avlidit överklagade hans dödsbo beslutet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och hänvisade till att operation vid spridning till levern vid den aktuella typen av cancer inte var en gängse behandlingsmetod inom det svenska sjukvårdssystemet.

Dödsboet överklagade till kammarrätten som inledningsvis konstaterar att bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen inte reglerar rätten till ersättning för vård som utförts utomlands samt att det så kallade patientrörlighetsdirektivet ännu inte har införlivats i svensk lagstiftning.

Dödsboets begäran om ersättning ska därför bedömas utifrån EUF-fördraget som enligt EU-domstolens praxis ger den enskilde rätt att åtnjuta medicinska tjänster i annan medlemsstat och att från sjukförsäkringen i hemstaten få ersättning för kostnaderna. Med hänvisning till ett tidigare avgörande i Regeringsrätten konstaterar kammarrätten att det som är avgörande är om den vård som erhållit är sådan som i Sverige huvudsakligen skulle ha bekostats genom det allmännas försorg.

 

 

Gustaf Blomberg

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt