Skip to content

Tände eld på hustrun –- döms för synnerligen grov misshandel

En 54-årig man som tänt eld på sig hustru inför parets treåriga dotter dömdes till fyra års fängelse i tingsrätten för för synnerligen grov misshandel. Mannen får nu skärpt fängelsestraff i hovrätten. 

Våren 2012 fördes en kvinna akut till sjukhus med omfattande brännskador som täckte 15-20 procent av kroppen. Kvinnan, som fick vårdas på sjukhus i drygt två veckor, uppgav att hennes man kastat en skål brännbar vätska över henne och tänt på. Mannen, idag 54-år, uppgav i sin tur att paret bråkat och att kvinnan själv tänt eld på sig med hjälp av thinner som stått framme i den gemensamma lägenheten.

Tingsrätten fann dock inte mannen trovärdig, utan pekade på flera anmärkningsvärda omständigheter i hans berättelse. Bland annat att han, då han såg att hustrun brann, skulle ha talat med henne om att ställa in en utlandsresa innan han försökt släcka elden. Den tekniska bevisningen gav vidare stöd för kvinnans berättelse, bland annat i fråga om var skålen påträffats och var i lägenheten som det fanns sot.

Domstolen uttalade också att det var märkligt att mannen inte själv fått minsta brännskada om han, så som han själv uppgivit, hjälpt sin fru av med hennes brinnande tröja. Rätten noterade även att parterna var på väg att skiljas och att kvinnan tidigare bott på ett skyddat boende under några månader på grund av konflikter med maken. Rätten ansåg dessutom att uppgifter om hur mannen betett sig efter händelsen gav stöd för åtalet.

Parternas treåriga dotter, som befunnit sig i lägenheten, kunde inte höras i målet. Men enligt vittnesuppgifter hade hon efter händelsen berättat om hur mannen kastat bensin eller vatten på kvinnan och bränt henne.

Tingsrätten fann åtalet styrkt. Domstolen ansåg inte att det funnits konkret fara för att kvinnan skulle avlida, gärningen skulle därför inte bedömas som försök till mord.

Det var dock enligt tingsrätten ingen tvekan om att mannen avsiktligen tillfogat sin fru allvarlig skada och stor smärta. Att tända eld på en annan människa var under alla omständigheter att betrakta som ytterst hänsynslöst, enligt rätten. Effekterna, som kunnat bli mycket allvarliga och bestå under oöverskådlig framtid, hade även varit mycket svåra för mannen att kontrollera.

Rätten ansåg att hänsynslösheten och det lidande gärningen orsakat var så omfattande att gärningen skulle rubriceras som synnerligen grov misshandel. Påföljden bestämdes till fyra års fängelse och mannen ålades även att betala närmare 120 000 kronor i skadestånd med anledning av brottet, varav 100 000 utgjorde kränkningsersättning.

Åklagaren överklagade och yrkade på straffskärpning. Mannen yrkade, å sin sida, att åtalet och skadeståndsyrkandet skulle ogillas eller att fängelsestraffet och skadeståndsbeloppet skulle sättas ner.

Hovrätten ansluter sig nu till tingsrättens bedömning i skuldfrågan och finner det ställt utom rimligt tvivel att mannen med uppsåt kastat brännbar vätska på kvinnan och därefter tänt eld på henne. Rätten framhåller att gärningen medfört brännskador på armar, händer, bröst, hals och öron, att den föregåtts av viss planering och att den får anses ha orsakats av kvinnans ansökan om äktenskapsskillnad. Det är även utrett att gärningen begicks framför den gemensamma dottern.

Något uppsåtligt försök till dödande kan det enligt hovrätten inte anses ha varit frågan om, men domstolen delar underinstansens bedömning att misshandelsbrottet ska rubriceras som synnerligen grovt.

Domstolen konstaterar att det lidande som kvinnan förorsakats visserligen varit stort, men anser inte att det utifrån lidandet eller skadan i sig varit motiverat med den hårdaste rubriceringsgraden. Den hänsynslöshet som mannen visat genom att tända eld på en annan person utan att kunna kontrollera det fortsatte händelseförloppet är däremot enligt domstolen så kvalificerad att brottet ska bedömas som synnerligen grovt.

Med hänsyn även till att angreppet begåtts mot en närstående i det gemensamma hemmet inför den treåriga dottern anser hovrätten att ett hårdare fängelsestraff är påkallat. Påföljden ändras nu därför till fyra och ett halvt års fängelse.

Skadeståndet sänks dock till drygt 90 000 kronor, eftersom det i praxis ansetts krävas våld som är att jämställa med försök till mord för att döma ut högre kränkningsersättning än 75 000 kronor.

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt