Skip to content

Stockholms universitet: Kritiken befogad men problemen undanröjda

Stockholms universitet slår nu tillbaka mot Högskoleverkets kritik om att juristutbildningen där håller "bristande kvalitet" och att universitetet därför riskerar att förlora sin examensrätt. Kritiken är visserligen befogad men problemen är undanröjda, menar företrädare för Juridicum.

På Juridicums hemsida skriver Jonas Ebbesson, dekan för juridiska fakulteten och Peter Melz, prefekt för juridiska institutionen bland annat följande:

"Juristexamen vid Stockholms universitet får bedömningen  'mycket hög kvalitet' för ett av åtta examensmål, bedömningen 'hög kvalitet' för fem examensmål och 'bristande' avseende två examensmål. Sistnämnda bedömningar medför att Högskoleverkets samlade bedömning för utbildningen är 'bristande kvalitet'.

Universitetet skriver att kritiken, som baseras på ett antal slumpvis utvalda uppsatser som har hållit låg kvalitet, förvissa är befogad men att problemen inte längre existerar.

 "Högskoleverkets kritik, som vi naturligtvis tar på allvar, avser i allt väsentligt förhållanden som inte längre gäller. HSV lägger stor vikt vid examensarbetena och där hade vi redan tidigare uppmärksammat att kvalitetskontrollen behövde förbättras. Juridiska fakulteten och institutionen genomförde därför den största förändringen någonsin för examensarbeten hösten 2011. De uppsatser som granskades av HSV omfattades inte av den nya kontrollen eftersom de hade examinerats hösten 2010 och våren 2011."

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt