Skip to content

Stärkt konsumentmakt i Torgny Håstads förslag till ny lag för avtal via mobil-appar

"Det är inte rimligt att barn med några knapptryckningar på mobilen riskerar göra sina föräldrar ruinerade." Det säger konsumentminister Birgitta Ohlsson som instämmer med förre justitierådet Torgny Håstad förslag om lagändringar när det gäller avtal som ingås via appar på mobiltelefoner.

I dag lämnades utredningen "App to date" över till konsumentminister Birgitta Ohlsson. Utredningen behandlar konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen eller i samband med så kallade InApp-köp.

Förre justitierådet Torgny Håstad har på Birgitta Ohlssons uppdrag gjort en genomgång av de avtalskonstruktioner och avtalsvillkor som förekommer på marknaden för köp av varor och tjänster via mobiler och läsplattor. Han har analyserat hur dessa förhåller sig till gällande rätt och övervägt behovet av lagändringar.

Några av Torgny Håstads förslag och slutsatser är:

- En ny lag som ger konsumenter rätt att förhindra automatisk förlängning av avtal införs. Om näringsidkaren inte skickat ut en påminnelse om att avtalet förlängs, har konsumenten rätt att säga upp avtalet inom tre veckor från det att konsumenten krävts på betalning för den nya perioden.

- Konsumenten har rätt att reklamera till såväl innehållsleverantören som till operatören.

- Innehållsleverantören är konsumentens avtalspart vid köp av premiumtjänster, inte operatören. Operatören har inte bättre rätt till betalning för en premiumtjänst än innehållsleverantören. Avtal som ger operatören rätt att stänga av abonnemang vid utebliven betalning av en premiumtjänst är därför oskäliga och kan förbjudas enligt gällande rätt.

- Barn och unga kan som parter ingå avtal och köpa varor eller tjänster via mobil eller läsplatta endast om förmyndaren samtyckt eller gett intryck av samtycke. Har förmyndaren gett barnet kontantkort kan det användas till sedvanliga köp.

- Föräldrar som gett barnet tillåtelse att använda en förälders telefon blir inte automatiskt betalningsskyldiga för köp som barn har gjort med hjälp av denna.

- InApp-köp i appar som riktar sig till barn är otillbörlig marknadsföring och kan förbjudas.

- Villkor som lägger ett för strängt ansvar på konsumenten för att någon annan obehörigen använt telefonen kan förbjudas. 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt