Skip to content

Skolvaktmästare sålde alkohol på arbetsplatsen – döms för olovlig försäljning

En skolvaktmästare som upprepade gånger sålt alkohol till kollegor och bekanta på arbetsplatsen döms nu för olovlig försäljning.

En vaktmästare på en skola åtalades för olovlig försäljning respektive olovligt innehav av alkoholdrycker samt smuggling. Dessutom åtalades tre andra män för olovlig befattning med smuggelgods.

Efter ett tips om att vaktmästare skulle ha sålt alkohol på skolan inleddes spaningar mot honom och efter husrannsakan påträffades en mängd alkohol i hans hem.

Vaktmästaren erkände omständigheterna men förnekade brott. Han hävdade bland annat att alkoholen han fört in från Tyskland var för privat bruk samt att försäljningen var att bedöma som ringa då det skett till självkostnadspris vid endast några tillfällen till bekanta och kollegor.

Tingsrätten anför gällande åtalet för smuggling att mängden införd alkohol skulle kunna vara för privat bruk, och då utredningen i övrigt inte är tillräcklig ogillar domstolen åtalet. I och med det frias även de tre männen. Inte heller gällande olovligt innehav anser tingsrätten att åtalet är styrkt.

Domstolen konstaterar dock att mannen erkänt att han sålt alkohol vid i vart fall sex tillfällen, och då det handlat om upprepad försäljning är åtalet för olovlig försäljning styrkt. Mannen döms därför för olovlig försäljning och påföljden bestäms till 80 dagsböter om 200 kronor.

Foto: Scanpix


  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt