Skip to content

Sålde alkohol yrkesmässigt till ungdomar - undgår fängelse på grund av lång handläggningstid

Den 53-årige mannen hade yrkesmässigt sålt alkohol till ungdomar. Han kan dock inte dömas till fängelse eftersom handläggningen i både tingsrätten och hovrätten har dragait ut så på tiden att han har fått sina mänskliga rättigheter kränkta.

En 53-årig man dömdes i tingsrätten mot sitt nekande till sex månaders fängelse för olovlig försäljning av alkohol. Domstolen ansåg det styrkt att han sålt öl, cider och starksprit till bland annat underåriga personer i Göteborgsområdet.

Eftersom det handlade om en yrkesmässig och förhållandevis stor omfattning på försäljningen - och i synnerhet efter den hade riktat sig mot minderåriga - ansåg tingsrätten att brottet var grovt.

Hovrätten ändrar nu påföljden till villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst. Domstolen instämmer i tingsrättens straffvärdebedömning, men understryker att det har gått cirka tre år och fyra månader sedan mannen delgavs åtalet.

Mellan tidpunkten för tingsrättens och hovrättens domar har det gått närmare ett och ett halvt år och sammantaget får den fördröjda handläggningen anses ha inneburit en kränkning av den tilltalades rätt till rättegång inom skälig tid.

Han ska därför dömas till en lindrigare påföljd och inte till fängelse.

 

 

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova
  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt