Skip to content

Säkerhetspolisen och Rikskriminalen ska få beställa signalspaning via FRA

Säpo och Rikskrim ska få beställa signalspaning via FRA
Säpo och Rikskrim ska få beställa signalspaning via FRA

Även Säkerhetspolisen och Rikskriminalen ska få rätt till signalspaning hos FRA. Det föreslår regeringen i en proposition och vill att Riksdagen ska ändra i den hårt omdiskuterade signalspaningslagen.

Förslaget innebär att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som i dag tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

- Det är viktigt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen kan få tillgång till information om utländska förhållanden som inhämtas genom signalspaning, säger justitieminister Beatrice Ask.

- Därigenom stärks Sveriges förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.

Ändringen görs i den nu gällande signalspaningslagen och inhämtning av uppgifter ska få ske för de syften som redan nu är tillåtna i lagen - till exempel för att kartlägga strategiska förhållanden som gällerinternationell terrorism.

Samtliga begränsningar som gäller för vilken trafik som får inhämtas kommer att gälla även Rikskriminalen och Säpo och signalspaningen kommer att utföras av FRA efter tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

 

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt