Skip to content

Privat barnomsorg i hemmet momspliktig - "inte social omsorg" anser HFD

Barnpassning i hemmet, vård av sjukt barn, hämtning och lämning samt läxläsningen är inte sådan barnomsorg som ska vara befriad från moms. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och går därmed emot ett företag som anser att de ska behandlas enligt samma skatteregler som annan barnomsorg 

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fastställer ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som innebär att ett företag som tillhandahåller tillfällig barntillsyn i hemmet inte omfattas av momsundantaget för social omsorg i momslagen.

Domstolen konstaterar att sådana tjänster visserligen ansetts skattefria i tidigare praxis, men att det numera, efter klargörande från EU-domstolen, ställs högre krav för att skattefrihet.

Företaget erbjuder en tjänst som kallas Familjeservice som går ut på barnpassning, vård av sjukt barn, hämtning och lämning samt vissa andra så kallade individanpassade arbeten som till exempel läxläsning, då ordinarie barntillsyn inte är tillgänglig.

Företaget ville i förhandsbesked veta om tjänsten, som tillhandahålls till både privatpersoner och arbetsgivare, omfattades av momsundantaget för social omsorg i momslagen.

Skatterättsnämnden ansåg inte det eftersom bolaget inte kunde anses bedriva verksamheten som ett erkänt organ av social karaktär på det sätt som mervärdesskattedirektivet förutsätter - bland annat eftersom verksamheten helt saknade offentligrättsliga inslag.

En beskattning stred heller inte mot principerna om likabehandling och skatteneutralitet och paralleller skulle inte dras till den barnomsorg som tillhandahålls av det allmänna, då detta sker under anda villkor när det bland annat gäller reglering, kontroll och sanktioner. Momsundantaget var således inte tillämpligt, enligt Skatterättsnämnden.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att ett aktiebolags omsättning av barnpassningstjänster i och för sig tidigare har ansetts undantagna från skatteplikt av Regeringsrätten men att det därefter kommit ny praxis från EU-domstolen.

HFD framhåller att det är fråga om verksamhet som drivs på kommersiella villkor, inte finansieras med allmänna medel och som även i övrigt saknar offentligrättsliga inslag.

Tjänsterna är heller inte av samma slag som de som tillhandahålls inom den offentligfinansierade, skattebefriade barnomsorgen. Bolaget kan därför, trots likabehandlingsprincipen, inte anses som ett erkänt organ av social karaktär.

Någon motsvarande bestämmelse finns visserligen inte i den svenska lagstiftningen, men senare praxis har ställt upp krav på viss anknytning till en offentligrättslig reglering för att det ska kunna räknas som social omsorg. 

 

 

Foto: Kallestad, Gorm/Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt