Skip to content

Parkeringsbolag som förlorat parkeringstvist i tingsrätten får rätt i hovrätten

Ett parkeringsbolag som på grund av bristande bevis förlorade en tvist om olovlig parkering i tingsrätten får nu rätt i hovrätten.

Ett parkeringsbolag stämde en man och yrkade att han skulle betala en parkeringsbot om 550 kronor.

Parkeringsbolaget hävdade att mannen hade parkerat sin bil på en reserverad outhyrd plats och att en kontrollavgift skulle betalas.

Mannen bestred dock yrkandet och anförde att parkeringsplatsen som låg till vänster om den han påståtts parkera på var hans plats. Mannen trodde att han stått på sin egen plats och att parkeringsvakten misstagit sig.

Tingsrätten konstaterade det ostridigt att mannen hade parkeringsplatsen bredvid den aktuella platsen. Rätten anförde också att bilen och parkeringsplatsnumret inte fanns med på samma bild på de fotografier som tagits.

Med anledning av detta ansåg domstolen att bevisningen för olovlig parkering inte var tillräcklig och ogillade därför käromålet.

Parkeringsbolaget överklagade till hovrätten, som anför att parkeringsvakten antecknat på kontrollavgiften att bilen stått parkerad på den påstådda platsen.

Hovrätten finner att fotografierna tillsammans med anteckningen gör att det kan uteslutas att parkeringsvakten tagit fel, och bifaller därför nu överklagandet.

 

Therese Åkerlund

Foto: Sacnpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt